Zobacz naszą holenderską stronę: www.vdu.nl

Masz pytania? 48 508 504 465


Praca w Holandii – praktyczne informacje

Firma VDU oferuje Państwu całkowicie legalne zatrudnienie w Holandii. Za każdego pracownika odprowadzane są obowiązujące składki, a dodatkowo wszystkie osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji Uitzendbureau van Doorn są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, w ramach którego można liczyć na wizyty u lekarza domowego, badania oraz podstawową opiekę medyczną.

Czego potrzebujesz, aby pracować w Holandii (pobyt krótszy niż trzy miesiące):

  • ważny paszport,
  • holenderskie ubezpieczenie zdrowotne,
  • numer podatkowy SOFI,
  • umowa o pracę.

W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące musisz dodatkowo posiadać:

  • dokument zgłoszenia w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND),
  • dokument zgłoszenia pobytu w urzędzie gminy (GBA).

Ubezpieczenie zdrowotne
Osoby podejmujące współpracę z firmą Uitzendbureau van Doorn zostają objęte holenderskim ustawodawstwem w sprawie ubezpieczeń społecznych. Opieka zdrowotna w ramach podstawowego pakietu obejmuje między innymi prawo do bezpłatnego leczenia u lekarza rodzinnego (oraz u lekarzy specjalistów), do opieki szpitalnej, a także leków.

Dodatek zdrowotny
Osoby pracujące w Holandii mogą ubiegać się o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego – jest to tzw. dodatek zdrowotny. W takiej sytuacji część kosztów holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa państwo. Przyznanie dodatku jest uzależnione między inny-mi od wysokości dochodów – im są niższe, tym wyższa jego kwota.

Zasiłek rodzinny
W Holandii państwo dokłada się do kosztów wychowania dzieci w formie tzw. zasiłku rodzinnego. Wniosek o tego typu pomoc należy złożyć w oddziale Banku Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank, w skrócie SVB), właściwym dla siedziby pracodawcy. Przyznanie zasiłku oraz jego wysokość są uzależnione w znacznym stopniu od sytuacji osobistej osoby wnioskującej.

Zwrot podatku
Naszym pracownikom przyznajemy karty podatkowe (Jaaropgaaf, Salaris), na podstawie których można ubiegać się o zwrot podatku. Zwrot może wynieść nawet kilkaset ero, dlatego warto podjąć działania, aby go odzyskać. Dokumenty wystawiamy zawsze na koniec roku podatkowego – stanowią one podstawę do zwrotu i jednocześnie są oficjalnym potwierdzeniem zapłaconych podatków.

Piekarnias

Wypełnij formularz i wyjedź z nami do pracy w holandii